FANDOM


Undercover is a song featured in Sleeping Dogs.

Lyrics, Romanization and Translation

Male:

yoyo~ check it out~ oh~

"究竟我自己係邊個?" 連我自己都唔清楚!
jiujing wo ziji xi bian ge? lian wo ziji dou wu qingchu!
"Who the heck am I?" Even I am not sure about it!


Female:

地下里匿喺黑暗游走惩治我身份的一个人
dixia li ni xi hei'an youzou chengzhi wo shenfen di yige ren
Hiding and hovering underground in darkness, a man who judges my identity

暴裡展開新嘅人生你早已把所有所有都拋諸腦後
bao li zhankai xin kai rensheng ni zaoyi ba suoyou dou pao zhu naohou
Starting a new life of violence, you have already forgotten everything a long time ago


Male:

摩托穿梭每個街頭奔馳轉個轉角拼寫我街頭既故事
motuo chuansuo mei ge jietou benchi zhuan ge zhuanjiao pinxie wo jietou ji gushi
Driving a motor car across the streets, I turn around at the junction and start writing my story

燈紅酒綠既夜周圍既狼虎視住你一舉一動問住你跟住尾
denghongjiulu ji ye zhouwei ji lang hushi zhu ni yiju yidong wen zhu ni gen zhu wei
At the night of a prosperous city, the gangster nearby stare at you, follow you and question your every single move

你選擇反抗定係逃避佢地要做你就做你跟本冇講道理
ni xuanze fankang ding xi taobi qu de yao zuo ni jiu zuo ni gen ben mao jiang daoli
Will you fight against them, or just run away? There ain't any reason for them to hunt you down but they like it

必須用你拳頭對抗到尾呢支鎗係我手上我不向生死
bixu yong ni quantou duikang dao wei ne zhi qiang xi wo shou shang wo bu xiang shengsi
You must fight with your fists until the end. Holding this gun in my hands, I can't just live or die

匪幫用暴力去創造亂世但警方既力度未控制到佢地亂黎
feibang yong baoli qu chuangzao luanshi dan jingfang ji lidu wei kongzhi dao qu de luan li
The gangs used violence to create a city in chaos, but the police force can do nothing to suppress them.

我惟有以暴力制暴力制造出一條灰色既軌道 飾演一個臥底
wo weiyou yi baoli zhi baoli zhizao chu yitiao huise ji guidao shiyan yige wodi
"An eye for an eye", so I paved a way in grey, acted as an undercover

但幫規 立心你指證餓鬼
dan bang gui li xin ni zhizheng egui
But the rules of the Triad persuade everyone to reveal the names of betrayers

就好似毒品侵蝕晒我一切
jiu haosi dupin qinshi shai wo yiqie
Just like everything from mine is ruined by drugs

我既身體身世開始不受控制慢慢我既所有已經變成一個謎
wo ji shenti shenshi kaishi bu shou kongzhi man man wo ji suoyou yijing biancheng yige mi
My body, my [personal] background, they begin to be out of my hands. Eventually, everything related to me become mysteries


Female:

地下裡匿喺黑暗游走懲治我身份的一個人
dixia li ni xi hei'an you zou chengzhi wo shenfen di yigeren
Hiding and hovering underground in darkness, a man who judges my identity

暴力裡展開新嘅人生你早已把所有所有都拋諸腦後
baoli li zhankai xin ge rensheng ni zaoyi ba suoyou suoyou dou pao zhu nao hou
Starting a new life of violence, you have already forgotten everything a long time ago


Male:

黑同埋白夾係中間就係灰灰色既天空我生活得好攰
hei tong mai bai jia xi zhongjian jiu xi hui huise ji tiankong wo shenghuo de hao gui
What lies between black and white is grey. I am so tired to live under the grey sky

黑暗既社會定係光明既炮灰>只得一個人走冇人會理會
hei'an ji shehui ding xi guangming ji paoihui zhide yigeren zou mao ren hui lihui
Prefer a to live dark world, or sacrifice for the light, I walk alone. But no one cares

我問我自己係警探定係罪犯過唔到聽晚點樣破滅罪患
wo wen wo ziji xi jing tan ding xi zuifanguo wu dao ting wandian yan pomie zui huan
Am I a cop or a criminal? How can I arrest the criminals if I am going to die tomorrow?", I asked

我曾經真實犯罪冇諗過返去因為唔出賣靈魂冇錢畀關稅
wo cengjing zhenshi fanzui mao shenguo fan qu yinwei wu chumai linghun mao qian bi guanshui
I really committed crimes and I did not regret. This is because I cannot gain the gang's trust and grant an access if I do not behave like them

身為臥底釜底抽薪靠拳頭>要搏鬥避免唔到爛腳損手
shen wei wodi fudichouxin kao quantou yao bodou bimian wu dao lan jiao sun shou
Being an undercover cop, I should stop the crimes with my fists. And I will definitely get injured in my battles

未搵到罪惡既源頭我係唔會走>因為光明蒞臨之後佢會帶我走
wei wen dao zui'e ji yuantou wo xi wu hui zou yinwei guangming lilin zhihou qu hui dai wo zou
I will not quit before I dig out the roots of the crimes, because, when justice comes, she will bring me along

唔做骯髒大盜踏上康莊大道唔受靈魂既買賣唔受錢銀擺佈
wu zuo ang zang da dao ta shang kangzhuangdadao wu shou linghun ji maimai wu shou qian yin baibu
I will never be a robber doing dirty jobs. I will be on the road heading to a brighter future. No longer betray myself, no longer controlled by money

可以用我自己既身份走上街道>踏上自由旅途 走出我自己既路
keyi yong wo ziji ji shenfen zou shang jiedao ta shang ziyou lutu zouchu wo ziji ji lu
Able to use my own, real identity to walk in the street, step on the road of freedom, pave my own way of life


Female (Male):

地下裡匿喺黑暗游走 (ah~ 地下遊魂)
dixia li ni xi hei'an you zou (dixia youhun)
Hiding and hovering underground in darkness (ah~ an aimless spirit from underground)

懲治我身份的一個人 (究竟我自己係邊個?)
chengzhi wo shenfen de yigerenjiujing wo ziji xi bian ge?)
A man who judges my identity (Who the heck am I?)

暴力裡展開新嘅人生 (ah~ 打出我嘅一生)
baoli li zhankai xin kai rensheng (dachu wo ge yisheng)
Starting a new life of violence (ah~ fight for my life)

你早已把所有所有都拋諸腦後 (所有所有都拋諸腦後)
ni zaoyi ba suoyou suoyou dou pao zhu nao hou (souyou suoyou dou pao zhu nao hou)
You have already forgotten everything a long time ago (forgot everything)

地下裡匿喺黑暗游走 (精氣神!)
dixia li ni xi hei'an you zou (jing qi shen!)
Hiding and hovering underground in darkness, (Jing Qi Shen!)

懲治我身份的一個人 (警探定係罪犯)
chengzhi wo shenfen de yigerenjing tan ding xi zuifan?)
A man who judges my identity (a cop or a criminal?)

暴力裡展開新嘅人生 (仲有我嘅拳頭)
baoli li zhankai xin kai renshengzhong you wo kai quantou)
Starting a new life of violence (and also my fists)

你早已把所有所有都拋諸腦後
ni zaoyi ba suoyou suoyou dou pao zhu nao hou
You have already forgotten everything a long time ago


Male:

ah~ 真實犯罪 peace~
zhenshi fanzui peace
ah~ crimes in reality, peace~


Remarks:

1. The phrase "Jing Qi Shen" (Trad. Chinese: 精氣神) is a special term from Taoism. The group performing this song is named after this term. However, there should be no direct relation between Jing Qi Shen and Wei Shen.

2. The Chinese phrase "真實犯罪" has double meaning in this song. Besides meaning "crimes in the reality", it is the Chinese name for the video game series "True Crimes", which is what Sleeping Dogs originally called.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.